Nábor nových členů září 2014

V září 2014 bude opět zahájen nábor dětí z prvního stupně základní školy - 1 až 4 třída. Kroužek je určen pro děti z Horních Počernic, Černého Mostu a blízkého okolí.  Přijímáme holky i kluky. Kroužek probíhá jednou týdně v pondělí (plánovaná doba v roce 2015 je od 16:30 do 18:00 hod.).

Přihlášky na kroužek se vyřizují prostřednictvím.

REGISTOROVAT ZDE -->> DDM Praha 9 - Pracoviště Černý Most.

Popis tréninkové náplně:

Kroužek je zaměřen na sportovní a pohybovou přípravu dětí pro kolektivní míčové sporty, se zaměřením na volejbal. Je určen pro chlapce a dívky školního věku, kteří mají zájem o pohybové vyžití a rozvinutí svých fyzických dovedností. Náplní tréninků jsou nejrůznější hry a soutěže a zároveň zajímavé formy cvičení, kterými si děti přiblíží spolupráci v širším kolektivu vrstevníků a seznámí se se základními prvky volejbalu.

Cíl a přínos kroužku: 

Děti se v kroužku naučí základní prvky pro hru volejbalu, pomocí soutěživých činností budou rozvíjet své dosavadní schopnosti a budou vedeny k vybudování kolektivu, spolupráci a pochopení volejbalu jako týmového sportu.

Potřeby:

Sportovní oblečení, sportovní obuv do tělocvičny.

Informace o lektorovi: 


Trenérka je držitelkou licence třetí volejbalové třídy. Má dlouholetou zkušenost s vedením dětí prvního stupně záladní školy. Jezdí jako vedoucí na různé sportovní a dětské akce. Je také aktivní hráčkou basketbalu. Je studentkou lékařské fakulty.

Těšíme se na nové zájemce.

Spolupracujeme s volejbalovými oddíly

Kroužek míčových her a minivolejbalu, si klade za cíl, přiblížit možnost pohybové průpravy s míčem dětem z Horních Počernic, Černého Mostu a blízkého okolí.

Děti mají za úkol se seznámit se základy ovládání balonu a naučit se jednoduché formy minivolejbalu (žlutý a oranžový minivolejbal).

Pokračování ve sportovním oddíle

Po zvládnutí základů mají děti možnost volby, jestli chtějí pokračovat s volejbalem na výkonnostní úrovni  ve sportovním oddílu, nebo dál pokračovat v zájmovém kroužku pod DDM Prahy 9. 

Kluci nají návaznost na volejbalový oddíl SK Prosek Praha, který na nedalekém sídlišti provozuje již řadu let volejbalový chlapecký oddíl.

Děvčatům doporučujeme návaznost na SK Kometa Praha v Kobylisích. 

Další informace k možnosti pokračování ve sportovních oddílech rádi poskytneme na emialu skprosek@gmail.com, nebo přímo u trenéra.